พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่จำลองทะเลธรรมชาติและจุดประกายฝูงปลาซาร์ดีนจำนวน 50,000 ตัวที่มีจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น

ปลาตัวเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อปกป้องตัวเองกลุ่มของปลาขนาดกลางที่มีเป้าหมายเพื่อมันและปลาขนาดใหญ่เช่นปลาฉลามที่ครองอันดับสูงสุด มีทะเลตามธรรมชาติที่รุนแรงของ "กินและกิน" ในทะเลโรงเรียนของปลาที่อพยพตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงได้รับแสงแดดและส่องแสงอย่างสวยงาม
LABO5 สร้าง "ฝูงและส่องแสง" ที่สามารถอยู่รอดได้ในทะเลธรรมชาติที่รุนแรง

ตรวจสอบกับวิดีโอ

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้

แผนที่