ละครต่าง ๆ ที่จะอาศัยอยู่ในทะเลที่ห่างไกลในทะเลใกล้บนชายฝั่งบนท้องทะเล

ในทะเลรอบ ๆ เคจิมะ มีสภาพแวดล้อมทางทะเลที่หลากหลายเช่นแฟลตน้ำขึ้นน้ำลง, เตียงปลาไหล, เตียงสาหร่ายทะเลและทุ่งฝั่ง
ที่ LABO6 เราแสดงความน่าสนใจของอ่าวโตเกียวและอ่าวซากามิและแสดงสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งปรับให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ทะเล

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้

แผนที่