เราจะจัดแสดง Polar bear Walrus และ Penguin ที่ได้รับความนิยมในขั้วโลกเหนือและใต้

ภูเขาน้ำแข็งขึ้นในน่านน้ำอาร์กติกและแอนตาร์กติกสร้างโลกน้ำแข็งที่เยือกเย็น แม้ว่ามันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ยาก แต่เป็นพื้นที่ทะเลที่มีสารอาหารมากกว่าทะเลที่อบอุ่น
ที่ LABO4 เราจะแสดง Polar bear Walrus Penguin ที่อาศัยอยู่ในทะเลเย็น

ลองชมวิดีโอ!

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้

แผนที่