โตเกียวเรือดำน้ำหุบเขา ทางเข้าสู่โลกที่ไม่รู้จัก

ทะเลลึกโลกมืดที่ดวงอาทิตย์ไม่สามารถเอื้อมถึง และสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายด้วยแรงดันน้ำสูงอุณหภูมิน้ำต่ำออกซิเจนต่ำและอาหารไม่ดี สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการอย่างอิสระปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนี้และมีชีวิตรอด นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเป็นปริศนา
ที่ LABO7 "กน้ ทะเลทยี ังไม่เป็นทรี ูจั้ก ดีพซีเรียม" เราแสดงสิ่งมีชีวิตที่หายากที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำลึกของอ่าวโตเกียวและอ่าว Sagami รวมถึงตัวอย่างของฉลามและปลาโลมาที่จับได้ในบริเวณนี้

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้