แผนที่พักแนะนำ

ที่พักในมาตรฐาน [โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ ด้านลูกเต๋า]
期間

2020年12月1日~2021年3月31日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 ท่าน 8,900 ~
1 ห้องสำหรับ 3 คน 7,800 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน 6,700 ~

แผนที่พักวันสีขาว
期間

13-14 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 ท่าน 15,000 ~

อวบ 2day เล่นอยู่ในแผนกษัตริย์ (โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ ด้านลูกเต๋า)
期間

2020年12月1日~2021年3月31日

ค่าธรรมเนียม

1 ห้องสำหรับ 2 คน \ 14,400 ~
1 ห้องสำหรับ 3 คน \ 13,300 ~
1 ห้องสำหรับ 4 คน 12,200 ~