สังเกต capybara ที่น่ารักและ mara อย่างใกล้ชิด!

ฟอเรสต์เรียม ใกล้ Let 's โดยการเพิ่มข้าวสดใน "capybara" เป็น "มาร"!

สรุปเหตุการณ์

時間
ค่าธรรมเนียม

300 เยน

ความจุ

15 คนในแต่ละครั้ง

วิธีการรับ

จองล่วงหน้าทางเว็บ

การจองทางเว็บล่วงหน้าได้รับการยอมรับจนถึง 07:00 น. ของวันนั้น
หากจำนวนการจองล่วงหน้าน้อยกว่าความจุจะขายที่ อความิวเซียม

แห่ง
ข้อคิดเห็น

เพื่อให้ลูกค้าจำนวนมากเข้าร่วมผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถซื้อได้เพียงหนึ่งถ้วยในแต่ละครั้ง

เนื่องจากมีจำนวน จำกัด เราจะหยุดยอมรับทันทีที่ความจุถึง

เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของสัตว์ ฯลฯ