โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ ผู้ที่ถูกตัดสินว่าตกอยู่ภายใต้สิ่งต่อไปนี้อาจถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในอาคารและอาจออกไป
ในเวลานั้นค่าเข้าชมจะไม่คืนเงินเลย
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

  • เมื่อพยายามที่จะสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าอื่นบุคคลที่สามหรือพนักงานหรือเมื่อเกิดความรำคาญ

  • เมื่อพยายามที่จะนำเข้าหรือนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่สบายให้กับลูกค้ารายอื่น

  • เมื่อเราไม่สามารถร่วมมือกับคำขอจากพิพิธภัณฑ์