• 2020 กันยายน

  • 2020ตุลาคม

เดือน ไฟไหม้ เนื้อไม้ ทอง ดิน วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
วันอังคารที่ 1
วันพุธที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 3
วันศุกร์ที่ 4
วันที่ 5 (วันเสาร์)
6th (อาทิตย์)
7th (จันทร์)
8th (อ.)
ที่ 9 (พุธ)
วันพฤหัสบดีที่ 10
ที่ 11 (วันศุกร์)
ที่ 12 (วันเสาร์)
ที่ 13 (อาทิตย์)
14 (จันทร์)
วันอังคารที่ 15
วันที่ 16 (พุธ)
วันพฤหัสบดีที่ 17
วันที่ 18 (วันศุกร์)
วันที่ 19 (วันเสาร์)
วันที่ 20 (วันอาทิตย์)
วันที่ 21 (จันทร์)
วันอังคารที่ 22
23 วันพุธ
24 (วันพฤหัสบดี)
25 (วันศุกร์)
วันที่ 26 (วันเสาร์)
27th (อาทิตย์)
วันที่ 28 (วันจันทร์)
29 (อ.)
วันพุธที่ 30
เดือน ไฟไหม้ เนื้อไม้ ทอง ดิน วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
วันพฤหัสบดีที่ 1
วันศุกร์ที่ 2
วันเสาร์ที่ 3
4 (อาทิตย์)
วันจันทร์ที่ 5
วันที่ 6 (อ.)
วันที่ 7 (พุธ)
วันที่ 8 (วันพฤหัสบดี)
วันที่ 9 (วันศุกร์)
วันเสาร์ที่ 10
วันที่ 11 (อาทิตย์)
วันที่ 12 (จันทร์)
วันที่ 13 (อ.)
14 (พุธ)
วันที่ 15 (วันพฤหัสบดี)
วันที่ 16 (วันศุกร์)
วันที่ 17 (เสาร์)
18 (อาทิตย์)
วันจันทร์ที่ 19
วันที่ 20 (อ.)
21 (พุธ)
22 (วันพฤหัสบดี)
วันที่ 23 (วันศุกร์)
วันที่ 24 (เสาร์)
25th (อาทิตย์)
วันที่ 26 (จันทร์)
วันที่ 27 (อ.)
28 (พุธ)
29th (วันพฤหัสบดี)
วันศุกร์ที่ 30
วันเสาร์ที่ 31

คุณไม่สามารถป้อน เคจิมะ ยกเว้นเมื่อเปิด โปรดตรวจสอบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่งสำหรับเวลาทำการเช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ

เวลาปิดแต่ละครั้งเป็นเวลาเข้าครั้งสุดท้ายสำหรับ อุมิฟาร์ม, อความิวเซียม, ฟุเระไอลากูน, โลมาแฟนตาซี, หยุดสั่งซื้อที่ Restaurant Plaza (ปิดหลังจาก 45 นาที) และอื่น ๆ จะถูกปิด

เนื่องจากการตรวจสอบและบำรุงรักษาแต่ละสถานที่อาจปิดทำการทั้งวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมปฏิทินการระงับกรุณาตรวจสอบ
อความิวเซียม 4F LABO11 ฟอเรสต์เรียม ของเวลาทำการสิงหาคมเปิด ~ 17: 00 (กันยายนถึง 16:00 น. ในวันธรรมดาวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดจนถึง 17:00 น.)

การขายตั๋วจะเริ่มต้นขึ้น 15 นาทีก่อนที่ อความิวเซียม เปิดขึ้น

ฟุเระไอลากูน และ อุมิฟาร์ม จะปิดทำการชั่วคราวในวันที่มีดอกไม้ไฟ หลังจากดอกไม้ไฟสิ้นสุดลงเราจะดำเนินธุรกิจต่อทันทีที่เรายืนยันความปลอดภัย

เวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและธุรกิจเช่าเหมาลำ