โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นทั้งหมดเป็นการตรวจสอบรายวันซึ่งเป็นการตรวจสอบรายวันก่อนเริ่มต้นธุรกิจ
เราดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกสามเดือนและตรวจสอบทางกฎหมายปีละครั้งตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้เกี่ยวกับ "Surf Coaster" เราดำเนินการตรวจสอบรายเดือนเดือนละครั้งและตรวจสอบการถอดชิ้นส่วนยานพาหนะปีละครั้ง

เกี่ยวกับการตรวจสอบและการจัดการความปลอดภัยเราได้ทำการตอบสนองที่มั่นคง
ในอนาคตเราจะเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยและดำเนินการขายที่ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินได้อย่างสบายใจ