ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเราได้ขยายพื้นที่ให้บริการ โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ สำหรับบริการ Wi-Fi (LAN ไร้สายสาธารณะ) ฟรีสำหรับลูกค้า
วิธีการเชื่อมต่อและพื้นที่บริการมีดังนี้

พื้นที่บริการ

● อความิวเซียม Square ด้านหน้า
● อความิวเซียม 4F อควาสเตเดียม
●ทางเดินริมทะเล
● อุมิฟาร์ม
● Hotel โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ ลูกเต๋าในชั้น 1

วิธีการเชื่อมต่อ

iOS

Android