ข้อมูลสำหรับห้องจัดเลี้ยง

ข้อมูลสถานที่ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น งานเลี้ยง ประชุม อบรม

     

ข้อมูลห้องจัดเลี้ยง

ห้องประชุมในโรงแรมไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการประชุมแต่ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น งานเลี้ยงและการฝึกอบรม