โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ คุณสามารถใช้บัตรกำนัลพรีเมี่ยมเมืองโยโกฮาม่าได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งเกาะ

บัตรของขวัญพรีเมี่ยมของเมืองโยโกฮาม่า

ตั๋ว
  • อความิวเซียม 1F จุดจำหน่ายตัว

  • ฟุเระไอลากูน การยอมรับโปรแกรม

  • อุมิฟาร์ม การยอมรับโปรแกรม

  • ครัว Karatto

โรงแรม
ช้อปปิ้ง