เวลาแสดงของ White whale บุคคลยอดนิยมจาก ฟุเระไอลากูน หาก White whale อยู่ใกล้คุณคุณสามารถโต้ตอบได้

เวลา

วันละ 1-2 ครั้ง
สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบตารางกิจกรรม

ที่ตั้ง

ฟุเระไอลากูน เวลโอเชยี น