ชื่อเต็ม

บริษัท โยโกฮามาฮะเก เคจิมะ มะ จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ

โยโกฮามา เคจิมะ โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ ลูกเต๋า

ที่ตั้งของสำนักงานธุรกิจ

เคจิมะ Kanazawa, เมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาว่า

ประเภทของธุรกิจการจัดการสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
และเลขทะเบียน

นิทรรศการ (70-033) / การขาย (70-029) / การจัดเก็บ (70-030)
สินเชื่อ (70-031) และการฝึกอบรม (70-032)

วันที่ลงทะเบียน

15 กุมภาพันธ์ 2550

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหมดอายุ

14 กุมภาพันธ์ 2565

เจ้าหน้าที่ขนส่งสัตว์

มหาวิทยาลัยโอสึ