ชื่อเต็ม

株式会社 横浜八景島

ชื่อสถานประกอบการ

横浜・八景島シーパラダイス

ที่ตั้งของสำนักงานธุรกิจ

เคจิมะ Kanazawa, เมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาว่า

登録に係る動物取扱業の種別
および登録番号

展示 (70-033)・販売 (70-029)・保管 (70-030)・
貸出し (70-031)・訓練 (70-032)

วันที่ลงทะเบียน

2007年2月15日

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนหมดอายุ

2027年2月14日

เจ้าหน้าที่ขนส่งสัตว์

大津 大