รูปแบบใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวดิจิทัลที่น่าตื่นเต้น

ภาพรวมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าธรรมเนียม

อายุ 6 ปีและมากกว่า 550 เยน (350 เยน)

* ราคาใน () ใช้สำหรับลูกค้าที่มีบัตรผ่านฟรี (วันเดย์พาส, เพลสเชอร์แลนด์พาส, ราคุเอ็นไนท์พาส, ซีพาราไดซ์พรีเมย􀑷ี มพาส)

ต้องใช้เวลา

ประมาณ 5 นาที

ที่ตั้ง

ถัดจาก Blue Fall

ข้อจำกัดความสูง / อายุ

・ ไม่สามารถใช้งานได้ 0-5 ปี
・ ให้บริการสำหรับ 1 ท่านที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (1-2 ผู้เล่นเล่น)

นี่คือประเด็น!

มาดำดิ่งกันด้วยแว่นตาสามมิติในภาพด้านบนด้านหน้าและพื้น! มาเล่นกับทั้งร่างกายในโลกเสมือนจริง!

ภาพสถานที่น่าสนใจ