โซนวาฬ

ไม่เพียง แต่คุณจะเห็นปลาโลมาว่ายน้ำได้อย่างอิสระ แต่เนื่องจากความสูงของแก้วในตู้ปลาต่ำคุณจึงสามารถมองเห็นพวกมันได้อย่างใกล้ชิด
โลมาที่อยากรู้อยากเห็นยังรักคนที่“ ติดต่อ” หากคุณโบกมือจากผิวแก้วปลาโลมาอาจเข้าหาคุณ คุณสามารถรู้สึกถึงการหายใจและกระเด็นของโลมาไม่ใช่ผ่านกระจก
คุณสามารถดูปลาโลมาช้า ๆ จากที่ยืนข้างสระน้ำ

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้

ภาพพื้นที่

 
 

แผนที่