ครีบเท้าโซน

ฮเิ ระอะชบิ ชี มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสามแห่งเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเสน่ห์และนิเวศวิทยาต่าง ๆ เช่นออตทาเรียและแมวน้ำ
คุณสามารถเห็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตโดยสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแต่ละแห่ง
นอกจากนี้ที่จตุรัสการแสดง "เฟรนดล์ เี ซอร์เคลิ" โอตาเลียและ Penguin จะปรากฏขึ้นและแสดงการแสดงที่ไม่เหมือนใครและตลก
นอกจากนี้เราจะสัมผัสสัตว์และถ่ายภาพที่ระลึก (มีค่าบริการ) ด้วยกัน

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้

ภาพพื้นที่

 
 

แผนที่