พื้นที่แสดงเช่น Penguin และออตตาเลีย

ฮเิ ระอะชบิ ชี ในตารางประสิทธิภาพ "เฟรนดล์ เี ซอร์เคลิ" ตรงกลาง Otalia และ Cape penguin จะปรากฏขึ้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนใครและตลก นอกจากนี้เราจะสัมผัสสัตว์และถ่ายภาพที่ระลึก (มีค่าบริการ) ด้วยกัน

ภาพพื้นที่

 
 

แผนที่