Cape penguin ผู้น่ารักและกระพือปีกจะพาเหรดไปตามถนนที่ประดับประดาด้วยไม้สนและลูกพลัมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปีใหม่ มันเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับความน่ารักของ Penguin หลังจากขบวนพาเหรดคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพถ่ายที่ระลึกและติดต่อกับ Cape penguin

สรุปเหตุการณ์

ระยะเวลา

1 มกราคม - 31 มกราคม

ที่ตั้ง

ฟุเระไอลากูน

ข้อคิดเห็น

เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของสัตว์

เมื่อเข้าสู่ ฟุเระไอลากูน คุณจะเห็นวิดีโอเกี่ยวกับวิธีเพลิดเพลินไปกับ 6 นาทีและโน้ต
โปรดมาด้วยเวลามากมาย