Yellow tang

สดใสสีเหลืองและ Ochoboguchi เสน่ห์ของความอุดมสมบูรณ์ของปลา โยโกฮาม่า ฮคั เคจิมะ ซีพาราไดซ์ เป็นปลาตัวละคร

มันเป็นพืชกินผักที่บางครั้งกินผักกาดหอม

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Yellow tang
学名 Zebrasoma flavescens
นามสกุล ครอบครัวนิซาได
ความยาวลำตัว 15cm
ที่อยู่อาศัย ทางใต้ของคาบสมุทรอิซุจังหวัดโคจิเกาะโอะกะวะวะหมู่เกาะริวกิวอินโด - แปซิฟิก (ยกเว้นเกาะซามัว)

ตรวจสอบกับวิดีโอ