Squarespot anthias

มันเป็นปลาที่เปลี่ยนเพศจากหญิงเป็นชาย

เมื่อตัวเมียมันจะกลายเป็นสีส้มและเมื่อตัวผู้มันจะกลายเป็นสีชมพูและจะมีลวดลายสี่เหลี่ยมสีชมพูสดใสปรากฏขึ้นบนร่างกาย

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Squarespot anthias
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudanthias pleurotaenia
นามสกุล Serranidae
ความยาวลำตัว 10 ซม
ที่อยู่อาศัย ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกลางและแปซิฟิกตะวันตก