Arowana

มันเป็นปลาโบราณที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างมาตั้งแต่สมัยโบราณ

มันถูกเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตและมีลำตัวเรียวใน arowana

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ arowana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Osteoglossum bicirrhosum
นามสกุล ครอบครัวอโรวาน่า
ความยาวลำตัว ความยาวรวม 60 ซม
ที่อยู่อาศัย อเมริกาใต้: ลุ่มน้ำอเมซอน