จระเข้สีขาว

จระเข้สีขาวสามตัวน่าประทับใจ

มีชาย 1 หญิง 2 อาศัยอยู่ในโรงแรม

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Sand tiger shark
学名 Carcharias taurus
นามสกุล ฉลามยักษ์
ความยาวลำตัว ความยาวรวม 300 ซม
ที่อยู่อาศัย ทางตอนใต้ของอ่าว Sagami และหมู่เกาะ Ogasawara เขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลก