สิงโตทะเลอเมริกาใต้

ร่างนั้นคือสิงโตทะเลนั่นเอง!

สิงโตทะเลในอเมริกาใต้เป็นตระกูลของ Sea lion ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของแมวน้ำขนเฟอร์ในอเมริกาใต้ตอนกลาง มีลักษณะตัวเครื่องที่แข็งแรง เพศผู้โตเต็มวัยจะมีขนรูปแผงคอที่หน้าอกและหลังศีรษะ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า "สิงโตทะเล" เสียงร้องก็เหมือนกับสิงโตและเป็นคะแนนที่ทรงพลัง

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ สิงโตทะเลอเมริกาใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Otaria flavescens
นามสกุล Sea lion ครอบครัว
ความยาวลำตัว 200㎝~280㎝
ที่อยู่อาศัย พื้นที่ชายฝั่งมินามิตอนใต้ของอเมริกากลาง