Japanese pilchard

คุณสามารถดูปลาซาร์ดีน 50,000 ตัวได้ที่ อความิวเซียม

ลักษณะของการเปลี่ยนฝูงในรูปทรงต่าง ๆ เป็นผลงานชิ้นเอก

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Japanese pilchard
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sardinops melanostictus
นามสกุล ครอบครัวเฮอร์ริ่ง
ความยาวลำตัว 16cm
ที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศญี่ปุ่นทะเลโอค็อตสค์บนชายฝั่งตะวันออกของซาคาลินทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีจีนไต้หวัน