Polar bear

Polar bear คุ้นเคยกับ "หมีขาว"

อย่างไรก็ตามผมสีขาวที่มีลักษณะขาวใสจริง ๆ และผิวใต้ผมเป็นสีดำ นี่เป็นวิธีที่พวกเขาวางแผนที่จะป้องกันตนเองจากความหนาวเย็นของอาร์กติก
ตัวผู้ที่โตแล้วมีความยาว 4 เมตรและหนัก 600 กิโลกรัม หรือที่เรียกว่า "สัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในโลก"!

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Polar bear
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ursus maritimus
นามสกุล ครอบครัวหมี
ความยาวลำตัว 2.5m
ที่อยู่อาศัย วงกลมอาร์กติก

ตรวจสอบกับวิดีโอ