Giant gourami

ฉันอยู่ด้านอะคริลิกเสมอ

มันมีใบหน้าที่มีเสน่ห์มากดังนั้นโปรดถ่ายรูปที่ระลึก

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Giant gourami
ชื่อวิทยาศาสตร์ Osphronemus goramy