Common Carp

คุณสามารถให้ข้าวกับคาร์ปต่างๆได้ 100 เยนต่อครั้ง! ฉันไม่แน่ใจว่าจะให้ลูกคนไหน! ?

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ ปลาคาร์พสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyprininae
นามสกุล ครอบครัวปลาคาร์พ
ความยาวลำตัว 60 ซม