Giant grouper

มันเป็นปลากะรังที่มีขนาดใหญ่มาก

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ Giant grouper เข้ามาใกล้ฉันเมื่อฉันเป็นมิตรและดำน้ำในตู้ปลาเพื่อทำความสะอาด

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ ปลาเก๋ายักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epinephelus lanceolatus
นามสกุล Serranidae
ความยาวลำตัว 200cm
ที่อยู่อาศัย ญี่ปุ่นตอนใต้, หมู่เกาะโอะกะวะวะ, ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก