ฉลามยักษ์

ฉันคิดว่ามันเป็นฉลาม แต่มันเป็นเพื่อนของเรย์

ฉันมักจะอยู่นิ่ง ๆ ที่ก้น แต่เมื่อถึงเวลากินอาหารมันก็เริ่มเคลื่อนไหว

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Fanray
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platyrhina Tangi
นามสกุล ฉลามยักษ์
ความยาวลำตัว ความยาวรวม 70 ซม
ที่อยู่อาศัย นอกศาลเจ้าจังหวัดชิมาเนะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นทะเลจีนตะวันออก