Common octopus

ฉันมักจะเข้าไปในขวดปลาหมึกยักษ์และเก็บมันไว้ครู่หนึ่ง แต่เมื่อมันถึงเวลาสำหรับข้าวมันคลานออกมาจากขวดปลาหมึก

โชคดีถ้าคุณเห็นเวลาข้าว!

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Common octopus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Octopus vulgaris
นามสกุล ตระกูล Common octopus
ความยาวลำตัว ความยาวรวม 60 ซม
ที่อยู่อาศัย ทางตอนใต้ของจังหวัดอาโอโมริ, ทะเลจีนตะวันออก, ไต้หวัน