False clown anemonefish

False clown anemonefish ที่โด่งดังในภาพยนตร์

ฉันอาศัยอยู่ในทะเลดอกไม้ทะเล
กรุณาถ่ายรูปให้สวย

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ False clown anemonefish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amphiprion ocellaris
นามสกุล Pomacentridae
ความยาวลำตัว 8cm
ที่อยู่อาศัย ทางใต้ของ Amami Oshima-West Pacific