Blue-green chromis

เป็นกลุ่มของปลาและการปรากฏตัวของการรวบรวมเหยื่อมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Blue-green chromis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chromis viridis
นามสกุล Pomacentridae
ความยาวลำตัว 7cm
ที่อยู่อาศัย ทางใต้ของ Amami Oshima ~ Pacific Western