Schwenk's sweeper

มันเป็นปลาที่เคลื่อนไหวเหมือนอุปกรณ์กลไกโดยขยับครีบครีบอกขึ้นและลงและว่ายน้ำ

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ Schwenk's sweeper
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pempheris schwenkii
นามสกุล กรม Hatanpo
ความยาวลำตัว 13cm
ที่อยู่อาศัย ทางใต้ของชิบะ, หมู่เกาะโอกาซาวาระ, อินโดแปซิฟิก