สวรรค์เขตร้อนด้วยแสงธรรมชาติ

แนวปะการังเป็นสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดซึ่งเรียกอีกอย่างว่าป่าฝนเขตร้อนอาศัยอยู่
ในทะเลที่เต็มไปด้วยแสงแดดและกระแสน้ำอุ่นโรงเรียนของปลาที่มีการเต้นรำสีร่างกายที่สวยงามและปลาตัวใหญ่เช่น Green turtle และปลานโปเลียนเดินเตร่อย่างอิสระ

สิ่งมีชีวิตที่เห็นในพื้นที่นี้