"Bluefall" และ "Octopus" ถูกปิดในวันอังคารที่ 31 มีนาคม
ด้วยการปิดกิจการวันที่ 1 เมษายนจาก (น้ำ) วันเดย์พาส เราเปลี่ยนการดึงดูดของหัวเรื่องของฟรีพาสที่น่าสนใจเช่นเนื้อหาดังต่อไปนี้

ตั๋วที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรผ่านเที่ยวฟรี

  • วันเดย์พาส

  • เพลสเชอร์แลนด์พาส

  • ราคุเอ็นไนท์พาส

  • ซีพาราไดซ์พรีเมย􀑷ี มพาส